Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Terapi og undervisning

Vi er medskapere i våre egne liv

Vi har alle mange av ressursene og kunnskapen vi trenger for å leve livene våre fullt ut. Vi er medskapere i våre egne liv. Men mange ganger klarer vi ikke å få kontakt med disse evnene og mulighetene alene.

Denne innsikten kan være vanskelig å nå, den kan ligge bortenfor den daglige bevisstheten, og kan ikke alltid nås gjennom konvensjonell logisk tenkning.

Kunnskapen kan ligge i nye tankemåter,  refleksjon rundt retning, mening og verdier, utforskning i  følelsene i relasjonene, fantasien, intuisjonen, men også i kroppen og sansingen av denne. 

Andre ganger trenger vi medfølelse, trøst og trygghet for å komme videre i livet. Mennesket har en iboende lengsel og evne til heling gjennom å utprøve, utforske, forbindelsen,  relasjon og kontakt både med selg selv  og med andre mennesker.

Samtidig tror jeg vi alle har tilgang til en kilde i oss, som ikke er berørt av alt vi har vært med på.

En kilde som er intakt.

Tilknytningstraumer/relasjonstraumer NARM tilnærming

NARM står for den NeuroAffektive Relationelle Model og er utviklet av Ph.D. Laurence Heller.

NARM er en meget effektiv behandlingsmetode i forhold til utviklingstraumer og tilknytningsproblemer.

I NARM-terapi understøttes vår evne til biologisk selvregulering og vår kapasitet til å føle oss forbundet med oss selv og andre.

NARM er en ressursorientert, ikke regressiv model som arbeider med Somatic mindfulness og "mindful"  tilstedeværelse i prosessen.

De fleste emosjonelle problemer kan føres tilbake til fem biologisk baserte prinsipper: Behovet for kontakt, oppmerksom innlevelse, tillit, autonomi og kjærlighed/seksualitet. Hver type avspeiles av et mønster af spenninger eller pansring i kroppen, så vel som av adferd og evne til å klare livets utfordringer.

NARM er en metode som integrerer en kroppslig og psykologisk tilnærming i behandlingen av lav selvfølelse, skam og konstant selvkritik.

NARM innlemmer fortiden i nåtiden, og  legger vekt på å arbeide med det nåværende øyeblikket og fokusere på styrkesidene.

Ressurser og resiliens er det fundamentet, jeg bygger på, for å integrere opplevelsen av selvregulering og evne til å få kontakt og relatere seg til andre mennesker.

  Just as a plant spontaneously moves toward sunlight, there is in each of us an impulse towards healing and connection".

Overveldende opplevelser som vold, tap, ulykker, operasjoner, fall og familiære/relasjonelle og sosiale kriser påvirker kroppen og nervesystemet.

Det kan hemme livskvaliteten mange år etterpå. Symptomene kan være:

Det er mulig å hele symptomene etter kriser, sjokk og traumer, uansett om de er akutte eller ligger langt tilbake i tid.

Er sjokk eller traume oppstår når vi blir utsatt for en situasjon som overvelder oss. Den skjer for plutselig, for fort, det blir for mye.... og vi får ikke reagert hensiktsmessig.

Sjokk og traumer blir ofte "fastfrosset" i organismen, hvilket får oss til å reagere som om faren stadig er til stede. Vi opplever ofte at vi konstant er på vakt eller føler oss hjelpeløse og overveldet. Dette påvirker vår utfoldelse og livsglede.

Med ulike kroppsorienterte metoder er det mulig å frigjøre de instinktive reaksjonene som er fastfrosset i kroppen.

Jeg kan veilede deg i en sanseprosess som støtter nervesystemets naturlige evne til å flytte seg fra stress til balanse. Kroppen vår har en dyp intelligens som er en stor ressurs å oppdage.

Del denne siden med andre!

Logg inn